Luật Giao Thông

116 chủ đề - 160 bình luận
Long đặt câu hỏi ở chuyên mục Luật Giao Thông. 2014-01-14 13:20:17

Khi bị bắn tốc độ, có các hạn mức nhứ thế nào vậy anh chị ?

thietnguyen đặt câu hỏi ở chuyên mục Luật Giao Thông. 2013-12-30 09:28:05

Hỏi về thủ tục đổi GPLX do nước ngoài cấp để sử dụng được ở Việt Nam

mr.pham_bmt đặt câu hỏi ở chuyên mục Luật Giao Thông. 2013-11-12 17:28:02

CSGT có được kiểm tra hành chính?

Trần Ái Quốc đặt câu hỏi ở chuyên mục Luật Giao Thông. 2016-02-15 21:08:49

Hoi về quy đinh xe oto

daogia đặt câu hỏi ở chuyên mục Luật Giao Thông. 2014-06-09 09:17:54

Lái xe chậm cũng bị xử phạt?

teonhoc đặt câu hỏi ở chuyên mục Luật Giao Thông. 2014-06-06 14:08:05

Dưới 18 tuổi, lái xe ô tô bị xử phạt như thế nào?

thietnguyen đặt câu hỏi ở chuyên mục Luật Giao Thông. 2014-06-05 14:53:26

Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư bị xử phạt như thế nào?

thietnguyen đặt câu hỏi ở chuyên mục Luật Giao Thông. 2014-06-05 14:28:13

Sử dụng tai nghe khi đi xe máy có phạm luật không?

dammexe đặt câu hỏi ở chuyên mục Luật Giao Thông. 2014-06-05 14:19:36

Đội mũ bảo hiểm rởm bị xử phạt như thế nào?

dammexe đặt câu hỏi ở chuyên mục Luật Giao Thông. 2014-06-05 14:04:37

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, xử lý thế nào?