Xuân Thiện đặt câu hỏi ở chuyên mục Oto. 2016-05-15 15:08:31

Tại sao khi đề tua không buri máy lại quay mà ngược lại có buri đề tua rất yếu như kiểu yếu bình

Tại sao khi đề tua không buri máy lại quay ,

mà ngược lại có buri đề tua thì lại quay yếu như kiểu bình điện yếu

Vui lòng sử dụng tiếng việt có dấu.
(bộ gõ tiếng việt đã được kích hoạt sẵn)

Trả lời bằng tài khoản: