Trần Ái Quốc đặt câu hỏi ở chuyên mục Luật Giao Thông. 2016-02-15 21:08:49

Hoi về quy đinh xe oto

Tôi có thắc mắc như sau 

1 đừơng tỉnh lộ và quốc lộ khác nhau như thế nào? Cách nhận biết và quy định tốc độ dành cho oto con ( đường tỉnh lộ không thấy biển báo quy định tốc độ  )

2 tôi đang chạy oto tren đường gặp biển trong khu dân cư nhưng chạy hoài không thấy biển báo hết khu dân cư sau đó lại gặp tiếp tục biển báo trong khu dân cư nữa  vậy trước đó tôi vẫn phải duy trì 50km hả?

3 tôi đị từ đường nhánh ra quốc lộ thì lam sao biết nên chạy tốc độ bao nhiêu khi chưa thấy biển báo quy định tốc độ

Vui lòng sử dụng tiếng việt có dấu.
(bộ gõ tiếng việt đã được kích hoạt sẵn)

Trả lời bằng tài khoản: