Khi bạn phóng xe 250km/h mà không đội mũ bảo hiểm !